0
0

Gudden Moien léift Infolux Team,

ech studéiren momentan op der Ludwigs-Maximilians-Universität zu München Germanistik an beschäftegen mech aktuell mam „Genus und Sexus“ an der daitscher Sprooch.

Do ass ed mir interessant virkomm daad Thema och an menger Mammensprooch Lëtzbuergesch mei genau ze analyséiren an mam Daitschen ze vergleichen.

Elo ass meng Fro:

Am Lëtzeboieschen hun mir ewei am Daitschen 3 Genusformen: weiblech, männlech an sächlech.
Wouhier kennt dei Bestemmung? Also, firwaat ass den Genus vum Substantiv „Pärd“ sächlech an net weiblech oder männlech. Huet daad mat der Bedeitung vun den Wierder zedin oder iwwerhuelen mir den Genus vun der Sprooch aus der den Substantiv hierkennt? (Das Pferd op Daitsch) ?

Ech géing mech immenz freen, wann Dir mir weiderhëllefen kéint.

0
0

Generell ass et am Lëtzebuergeschen esou wéi am Däitschen, datt d’Genuszuweisung zimmlech arbiträr ass a Genus a Sexus net ëmmer matenee korreléieren. Bei den Entleenungen ass et esou, datt de Genus bei franséischen (an däitsche  Wierder) an der Reegel mat iwwerholl gëtt, bei englesche Friemwierder allerdéngs de Default-Genus Maskulinum an net wéi am Däitschen Neutrum geholl gëtt (Bsp. das Smartphone (N.) vs. de Smartphone (M.)).  E klengen Iwwerbléck dozou fannt Dir hei.

Beim Beispill Päerd, dat Dir ugeschwat hutt, handelt et sech allerdéngs net wierklech ëm e Friemwuert. Och wann et seng Wuerzelen am Laténgeschen huet, ass et schonn am Alhéichdäitsche beluecht, enger Sproochstuf, aus där sech net nëmmen Neihéichdäitsch ma eeben och Lëtzebuergesch erausentwéckelt huet. Hei gouf de Genus deemno net aus dem Däitschen iwwerholl, ma ass mat deem am Däitschen identesch, well d’Wuert schonn a fréiere gemeinsame Sproochstufen existéiert huet.

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.