0
0

Wuer – wouhin oder wou ?

Ass dat nëmmen e Gefill oder héiert een just nach “wou” wann d’Leit no enger Plaz oder Richtung froen? Eigentlech wier et jo esou, datt d’Adverb “wuer” (oder säi Synonym “wouhin”) ëmmer da gebraucht misst ginn, wann een no enger Richtung freet (wuer gees Du hin?) a “wou” dann, wann et ëm eng Positioun geet (wou bass Du drun?). Kann een dat eventuell duerch d’Germaniséierung vun eiser Sprooch erklären; dat Däitscht mécht deen Ënnerscheed jo net?

0
0

Tatsächlech gëtt et en Ënnerscheed tëschent wuer resp. wouhin (oder wouhinner) op där enger an wou op där anerer Säit. Wéi Dir richteg sot, handelt et sech bei den Adverben wuer an wouhin/wouhinner ëm Synonymmer, déi gebraucht ginn, fir no enger Richtung ze froen.

Den LOD féiert bei deenen zwee Adverbe folgend Beispiller un:
wuer gi mer de Mëtteg iessen?
– den Owend decidéiere mer, wuer mer an d’Vakanz ginn

Déi zwee Sätz funktionéiere genausou mat der Variant wouhin. Aus zwou Kaarten am Luxemburger Sprachatlas (LSA – Kaart 24 fir wuer a Kaart 95 fir wou … (hin); cf. http://engelmann.uni.lu/lsa/) geet och ervir, dass déi zwou Forme gläichermoossen am ganze Land benotzt ginn an et sech net ëm eng regional Variatioun handelt. Wou benotzt een dergéint effektiv, wann et ëm eng Positioun geet, wéi Äert Beispill och weist: Wou bass du drun?

Dës Ënnerscheedung gëtt et allerdéngs och am Däitschen: Et heescht Wohin gehen wir heute Mittag essen? an Heute Abend entscheiden wir, wohin wir in den Urlaub fahren, genausou wéi et awer och Wo bist du? heescht.

Zu Ärer éischter Fro muss ech soen, dass et ka gutt sinn, dass et Variante gëtt, déi méiglecherweis nei (evtl. vu jonke Spriecher (?)) gebraucht ginn an akzeptabel kléngen. Fir mech (perséinlech) kléngt z.B. den Owend décidéiere mer, wou mer an d’Vakanz ginn net falsch. Mat enger „Germaniséierung“ vum Lëtzebuergeschen hänkt dës Entwécklung awer wahrscheinlech net zesummen; allerdéngs läit eventuell Kontakt mam Franséische vir, wou een wou an wuer/wouhin jo a béide Fäll mat ausdréckt. Am Fall vun Wou gees du? kéint et sech och méiglecherweis ëm eng Vermëschung vun wou … hin an wuer handelen.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.