0
0

Moien, mir sin ob der Sich nom Ursprung vum Molbam. Dat si Grenzbeem fir land- oder forstwirtschaftlech Parzellen ofzegrenzen, dei ganz oft e puer honnert Joer al kënnen ginn. Je nodeem gi se Grenzbam, Molbam oder och Kuescht genannt. Mir huelen un, dass et eppes mat „ob Hol a Mol“ ze dinn huet, mee wouhir deen Ausdrock kënnt, wësse mer och net.

  • Lëtzebuerger Privatbësch asked 7 Jahren ago
  • last edited 7 Jahren ago
0
0

Ech huelen un, dass Mol- an där Zesummesetzung mat dt. Mal (Muttermal etc.) zesummenhänkt, fir also eppes ze markéieren. D‘Luxemburger Wörterbuch kennt nieft dem Molbam och nach Molert, Mierkel, Maarkbam a Mierkelbam.

Mol- (zu Mol I, 2) -bam M.: «Grenz-, Malbaum» (bes. in den Lohhecken des Öslings) — dafür auch: Molert.

Mol I F.: 1) «Muttermal, Wundnarbe»; 2) a. «(Grenz-)Zeichen, (Grenz-) Mal» — op Hol (s. d. sub II) a M. — op Pol a Mol. (Echt.: op Pol an Nol) — hal déng M., bleif op (an) dénger M. (beim Knickerspiel gezeichneter Ort — s. Ksp. Nr. 42, 44) — eng M. zéien (beim Knickerspiel, Gallosch-spiel) — ‚t as keng M. (Fangspiel — s. Ksp. Nr. 17) — en hält Fouss (s. d. sub 1) bei M. — e fänkt op d’M. un (er fängt pünktlich an) — dat as e Stréch op d’M. (das ist sehr genau); b. «Merkzeichen, Merkmal» — ech hu mer eng M. an d’Buch geluegt; c. übtr.: «Platz» — fäert nët, ech sin op der M., wann et gëlt (ich bin auf meinem Posten, wenn es gilt) — ech hun en emol op séng M. gesat (ich habe ihn zurechtgewiesen) — déi Kéier hun ech en awer iwert d’M. gesat (dsgl. — C); d. «Ziel» (Wb.06) — frësch M. huelen (Wb.06: von neuem anfangen).

Mierkel (Nösl.: Miärrkel) M.: «Grenzmark» (Stein oder Baum) — Nösl.: si hann di lässt Woch Miärrkele gesatt (die Abgrenzung des Feldes durch das Setzen von Grenzsteinen vorgenommen) — dä rangstige Mensch hatt d’Miärrkelen erausgeworf.

Mierkelbam M.: «Grenzbaum» — s. Molbam.

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.