Quellentexte zur Luxemburger Sprachengeschichte

Im Reader zur Vorlesung Sproochgeschicht a Sproochesituatioun vun 1815 bis haut des Masterstudienganges Lëtzebuerger Studien sind viele bekannte und weniger bekannte Texte versammelt.

Inhaltsverzeichnis

Reader downloaden

Op e Kaffi mat der Luxemburgistik: Porte ouverte vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft

Bildschirmfoto 2014-11-17 um 16.06.55No dem schéine Succès déi leschte Kéier invitéiere mir och dëst Joer erëm

Op e Kaffi mat der Luxemburgistik

Wéi steet et ëm d’Lëtzebuergescht am Kontext vun der Méisproochegkeet? Wéi huet sech de Gebrauch vum geschriwwene Lëtzebuergesch entwéckelt? Wéi eng Entwécklungen hunn d’Lëtzebuerger Literaturen, de Lëtzebuerger Theater oder d‘Lëtzebuerger Editiounswiesen an deene leschte Joerhonnerten duerchlaf? Wou kommen déi Lëtzebuerger Familljennimm hier?

Mat dësen an anere Froe beschäftege sech d’Fuerscher a Fuerscherinne vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft vun der Uni Lëtzebuerg. Fir hir Fuerschungsprojeten an der Ëffentlechkeet méi bekannt ze maachen, invitéiert den Institut den 22. November op eng Porte ouverte am Cercle Cité an der Stad. An engem informelle Kader an unhand vu Pousteren a klengen Aktivitéite stellt d’Equipe hir Fuerschung vir a freet sech op den Austausch mat de Visiteuren. D’Porte ouverte riicht sech un all déi Persounen, déi sech fir de Gebrauch vum Lëtzebuergeschen interesséieren.

D’Porte ouverte ass Samschdeg, den 22. November, am Cercle Cité, Sall 502 a geet vun 11h00 bis 14h00. D’Begréissung an eng kuerz Aleedung iwwerhëlt d‘Prof. Dr. Jeanne E. Glesener, Responsabel vum Institut. D’Entrée ass gratis an et muss een sech net am Viraus umellen. Fir Kaffi a Geschneeks ass och gesuergt.

 

Presentatiounen

 • Caroline Döhmer: hatt & si, du & de, mir & dir – Persounereferenz am Lëtzebuergeschen.
 • Judith Manzoni: Lëtzebuerger Sproochmelodie & Interferenzen mam Däitschen a Franséischen
 • Maike Edelhoff: E Stéck(el)che(n) méi no un de Beem(er)cher. Diminutiver un der däitsch-lëtzebuergescher Grenz
 • Britta Weimann & Joshgun Sirajzade: Die Wortbildung des moselfränkisch-luxemburgischen Raumes
 • Rahel Beyer: Die Standardisierung des Deutschen unter Mehrsprachigkeitsbedingungen in Luxemburg im 19. Jhr.
 • Tina Thill: Wéi schwätze Fransouse Lëtzebuergesch?/ De quelle manière les français parlent-ils luxembourgeois?
 • Mélanie Wagner & Luc Belling: Privat Schrëftlechkeet: Fréier an hautesdaags am Internet – e puer Fuerschungsabléck
 • François Conrad: Variatioun an der Aussprooch vun de lëtzebuergesche Konsonanten/ Variation dans la prononciation des consonnes luxembourgeoises
 • Anne-Marie Millim: De Feuilleton an d’kulturell Identitéiten zu Lëtzebuerg 1910-1940 / The Feuilleton and Cultural Identities in Luxembourg 1910-1940
 • Ian De Toffoli: D’Editiounswiesen an déi literaresch Publikatioun zu Lëtzebuerg/ Le paysage éditorial et la publication littéraire au Luxembourg
 • Fernand Fehlen: Die Luxemburger Vielsprachigkeit im Spiegel der Volkszählung 2011/ Le multilinguisme du Luxembourg à travers le recensement général de la population 2011
 • Peter Gilles & Amaru Flores: Der luxemburgische Familiennamenatlas/Atlas des noms de familles luxembourgeoises
 • Jeanne E. Glesener: Geschicht vun der Lëtzebuerger Literatur: Literaturhistoriographie an engem méisproochegen an interkulturelle Kontext

 

Op e Kaffi mat der Luxemburgistik: Porte ouverte de l’Institut de langue et littératures luxembourgeoises

Qu’en est-il de la langue luxembourgeoise dans le contexte du multilinguisme? Comment est-ce que l’usage du luxembourgeois écrit a changé au cours du temps ? Quelles sont les évolutions des littératures et du théâtre luxembourgeois, ainsi que de son milieu éditorial, au cours des derniers siècles? Quelle est l’origine des noms de famille au Luxembourg?

Telles sont les questions qui préoccupent les chercheurs et chercheuses de l’Institut de langue et de littératures luxembourgeoises de l’Université du Luxembourg, dans leurs travaux de recherche. Pour mieux faire connaître ces travaux parmi le grand public, l’Institut invite à sa porte ouverte le samedi 22 novembre au Cercle Cité à Luxembourg-ville. Dans un cadre informel et à l’aide de posters et d’activités interactives, l’équipe présentera ses recherches. L’événement s’adresse à toute personne intéressée par les thèmes liés à l’usage de la langue luxembourgeoise.

La Porte ouverte aura lieu au Cercle Cité à Luxembourg-ville, salle 502. Elle débutera à 11h et se terminera à 14h00. Une courte introduction et présentation de l’équipe sera faite par le responsable de l’Institut, Prof. Dr. Jeanne E. Glesener. L’entrée est gratuite et une inscription préalable n’est pas nécessaire.

Saturn: SOU! muss Lëtzebuergesch…oder net?

De Multimedia-Shop Saturn, an Däitschland bekannt fir seng offensiv Werbung, huet och zu Lëtzebuerg zwee Butteker: een zu Belval Plaza an een an der Stad.

Am grousse Ganzen ass alles op Franséisch gehalen (Site, Produktbeschreiwungen, Concoursen, de Katalog, asw.), e puer Schëlder am Buttek selwer sinn awer och deels op Däitsch. Mee säit ongeféier engem Joer zéien se mat lëtzebuergesche Sloganen no… oder op d’mannst mat Aussoen, déi lëtzebuergesch schéngen. Et geet elo net drëm, dass mer de Fanger hiewen, wann een emol en <n> ze vill oder ze mann gesat huet… ‘Saturn: SOU! muss Lëtzebuergesch…oder net?’ weiterlesen

Programm vum Colloque am Wantersemester 2014

Wantersemester 2014-2015, Dënschdes 16h00 – 17h00

um Campus Walfer, Gebai X, Sall 2.35

Organisatioun: Ass-Prof. Dr. Jeanne E. Glesener

28.10.2014. Melanie Wagner a Luc Belling: Private literacy – then and now. A diachronic analysis of changing practices of written Luxembourgish

11.11.2014. Caroline Doehmer: Him säi Buch / säi Buch / d’Buch vun him  – Possessioun am Lëtzebuergeschen

18.11.2014. Tina Thill: Zentralregional Vokalen am Lëtzebuergeschen

25.11.2014. Fernand Fehlen: 1974-1984: eine entscheidende Dekade für den Ausbau der Luxemburger Sprache

2.12.2014. Fränz Conrad: Sprachkontaktinduzierte Variation im luxemburgischen Konsonantismus

9.12.2014. Britta Weimann: Die Wortbildung des moselfränkisch-luxemburgischen Raumes (WBLUX)

16.12.2014. Julia De Bres: Everyday multilingual practices in Luxembourg: the genre of shopping lists

Jiddereen ass wëllkomm.

‘vir’ an ‘fir’ – Orthographie a Lautgeschicht

Heiansdo gesäit een (wëll soen ech) de Bësch viru lauter Beem net. A Course ginn ech dacks gefrot, wéi ee Schreiffeeler bei ‘vir’ an ‘fir’ vermeide kéint. Meng Standardäntwert ass dann ëmmer, dass ee sech um Däitschen orientéiere muss. ‘‘vir’ an ‘fir’ – Orthographie a Lautgeschicht’ weiterlesen

Flammännesch Beschreiwung vum Lëtzebuergeschen aus dem Joer 1867

Beim Stöbern in der Bibliothek des Meertens Instituts in Amsterdam bin ich auf einen interessanten Text gestoßen, bei dem es sich möglicherweise um die älteste (vielleicht sogar einzige) Beschreibung des Luxemburgischen auf Flämisch handelt.

2014-05-22 11.58.22Hansen, C[onstat] J[acob], 1867. Het Luxemburgsch. Van L. J. de Cort, Antwerpen. (Eintrag in biblioLux)

Hansens Text enthält auf  neun von insgesamt 16 Seiten eine interessante Beschreibung der Sprachsituation und der linguistischen Grundfakten. Dabei stützt er sich auf die erste Beschreibung des Luxemburgischen von Meyer/Gloden. In seiner Beschreibung stellt der Autor auch zahlreiche Vergleiche mit dem Flämischen/Niederländischen an, wenn er z.B. lb. Fuendel, laustern, Mesch, Noet, Schâf mit ndl. vaandel, luisteren, musch, noode, schab kontrastiert. Daneben werden auch einige Textproben mit niederländischer Übersetzung abgedruckt.

Der Autor Constat Jacob Hansen (*1833 in Vlissingen) war Archivar und Bibliothekar in Antwerpen und Verfasser mehrerer Sprach- und Dialektbeschreibungen der Region.

Gesamttext als PDF herunterladen.

Referendum iwwer Lëtzebuergesch als Nationalsprooch

Op RTL.LU gëtt eemol nees  iwwer d’Aschreiwen vum Lëtzebuergeschen als Nationalsprooch an d’Verfassung diskutéiert.

Hei en Zeitungsartikel vum mir aus dem Joer 2007 als klenge Beitrag zur Versachlechung vun der Diskussioun.

Ons sproochlech Acquisen an d’Verfassung aschreiwen?
Das Unbehagen, das die von der Actioun Lëtzebuergesch (und Anderen) propagierte Forderung der Einschreibung der Luxemburger Sprache in der Verfassung, bei vielen hervorruft hat zwei Gründe: …

PDF downloaden

‘t ass een aus dem Abrëll (April 2014)

Zu Schreibweise und Auswahl der Belege siehe die allgemeine Anmerkung am Ende des Textes.

De Wiessel vun de Joereszäite verleet Phraseologe gär derzou, sech de Kalenner aus enger phraseologescher Perspektiv unzekucken. Séier stéisst een do op eng Hällewull Bauerereegelen, déi Aussoen iwwert d’Wieder an d’Auswierkungen op d’Landwirtschaft man, a besonnesch an Agrargesellschaften, wéi Lëtzebuerg och eng war, vu Generatioun zu Generatioun weidergi goufen. Sproochlech kennzeechne sou Wieder- respektiv Bauerereegelen sech duerch hir kuerz Formuléierung, e bestëmmte Sproochrhythmus an den Endreim: Abrëll kill an naass föllt Scheier a Faass.

Als Synonym fir d’Fréijoer (cf. LWB s.v. Fréiléng) an domat als Iwwergang tëscht Wanter a Summer gëllt den Abrëll als dee Mount, an deem d’Wieder permanent changéiert, et mol kal, mol waarm ass, Sonn a Reen (oder souguer Schnéi) sech ofwiesselen – kuerz: op dat typescht Abrëllswieder ass kee Verlooss. Bliedert een am LWB, an der Spréchwuertsammlung vum Dicks oder vum Mathias Thill, fënnt een zum Mount Abrëll eng Rëtsch Ausdréck, déi op déi onstabil Wiederverhältnisser hindeiten: Den Abrëll as wéi e Kannerhënner, bal dréche, bal naass oder ’t as kän Abrëll esou gutt, e schneit dem Schéifer op den Hutt. A feste Wuertverbindunge wéi Den Abrëll, den Abrëll mécht mam Wieder wat e wëll gëtt de Mount Abrëll personnifizéiert fir déi meteorologesch Onbestännegkeet auszedrécken. Och an Den Abrëll as e Geck, bal schéngt d’Sonn, bal gët et Dreck steet den Abrëll als Gecksmount metaphoresch fir eng launesch Persoun, déi et mat näischt eescht mengt, hir Meenung bestänneg ännert a sech e Spaass draus mécht, aner Leit irzeleeden. Datt d’Virstellung vum Mount Abrëll als onzouverlässege Luussert als Bildspender fir fest Wuertverbindungen dingt, beweisen Ausdréck wéi ’t as een aus dem Abrëll oder deen huet seng Abrëllsnaupen d’ganzt Joer, déi d’Konzepter vu Verrécktheet, Wiesselhaftegkeet an Onbestännegkeet op Persoune projezéieren. Am éischte Beispill geet vun enger Persoun Rieds, déi verréckt ass an se net méi all huet, während deen zweeten Idiom sech op e launesche Mënsch bezitt.

Den Abrëll ass awer och wéinst dem Brauch bekannt, den 1. Abrëll eng Persoun an den Abrëll ze schécken. Besonnesch Kanner loosse sech liicht duerch eng falsch Noricht täuschen a sech enzwousch hischécken eppes sichen oder kafen, wat et guer net gëtt, wéi beispillsweis Méckefett. Iwwer d’Urspréng vun dëser Traditioun ginn et ënnerschiddlech Spekulatiounen, mee keng endgülteg Erklärung. Och d’Fro, ob sech den Abrëllsgeck an de (meteorologeschen a metaphoresche) Gecksmount Abrëll wéinst de gemeinsame Konzepter vu Geck, Onzouverlässegkeet an de Geck mat engem maachen  mateneen a Verbindung brénge loossen, kann net mat Sécherheet beäntwert ginn.

Myriam Hartmann

 

Typ: Idiom, Sprichwort, Feste Phrase
Quellen: LWB; Atten, Alain: De Sproochmates II. Esch-sur-Alzette 2013; La Fontaine, Edmond (Dicks): Die Luxemburger Sprichwoerter und sprichwoertlichen Redensarten. Luxemburg 1857; Röhrich, Lutz: Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 1, Berlin 2001; Thill, Mathias: Luxemburger Sprichwörter und Bauernregeln. Luxemburg 1922; Wolter, Laure: 5000 Riedensaarten, Ausdréck a Vergläicher. Lëtzebuerg 1996.

LWB s.v.

Abrëll: 1) «Monat April» — Wetter-, Bauernregeln: ‘t as kän A. esou gutt, e schneit dem Schéifer op den Hutt — A. kill an naass föllt Scheier a Faass [...] — Den A. as e Geck, bal schéngt d’Sonn, bal gët et Dreck (Strassen) — Den A. as wéi e Kannerhënner (-aasch), bal dréche, bal naass [...]; Aprilscherze: än an den A. schécken, [...] — en ass aus dem A. (verrückt)

Abrëllsgeck: «Aprilnarr». Wer in den April geschickt wurde, wird verspottet mit dem Spruch: A,. A., stiech déng Nues an de Kéidreck (seltener: éischten A.)

Abrëllsnaup: «Aprillaune» — deen huet seng Abrëllsnaupen d’ganzt Joer

Abrëllswieder: A. a Fraesënn as verännerlech vun Ubegënn

Fréiléng, -lénk: 1) «Frühling»; 2) «April» — s. Gecksmount

Geck: [...] 2) «Spaß, Spott» — hie mécht de G. mat dir — da’s de G. gemaach (mat de Leiden — z. B. bei Verabfolgung zu
geringer Portionen)

Gecksmount: «April» — cf. Abrëllsgeck,Fréileng

Méckefett: «Mückenfett» — den éischten Abrëll hun si e geschéckt M. kafen

Allgemeine Anmerkung:

In der Rubrik Sproch vum Mount des Projekts DoLPh werden luxemburgische Redewendungen allgemeinverständlich in 400-Wort-Artikeln erklärt. Die Schreibweise der Belege richtet sich nach der jeweiligen Orthographie in den Originaltexten und historischen Wörterbüchern, aus denen sie entnommen sind, und ist nicht an die reformierte neue Rechtschreibung angeglichen. Somit wird der sprachhistorischen Ausrichtung des Projekts Rechnung getragen und verhindert, dass vom Sprachgebrauch in älteren Quellen irrtümlich auf die Verwendung im rezenten Luxemburgischen geschlossen wird.

Engem d’Äerm entgéint strecken (März 2014)

Zu Schreibweise und Auswahl der Belege siehe die allgemeine Anmerkung am Ende des Textes.

Als Kinegramme bezeichnet man in der modernen Phraseologieforschung konventionalisierte Verbalisierungen von nonverbalem Verhalten. Wenn wir beispielsweise jemanden um eine Auskunft bitten, der Angesprochene jedoch stumm bleibt und bloß d’Schëlleren eropzitt, verstehen wir dennoch seine Antwort: er kann oder mag uns nicht weiterhelfen, wir scheinen ihm gleichgültig zu sein. Oder wenn wir etwas vermeintlich Interessantes erzählen und unser Gegenüber d’Ae verdréit, erfahren wir, dass wir unserem Gesprächspartner mit unserer Geschwätzigkeit auf die Nerven gehen. Wenn uns aber jemand d’Äerm entgéint streckt, sind wir ihm so sympathisch, dass er uns am liebsten umarmen möchte.

Kinegramme (die Bezeichnung setzt sich zusammen aus den griechischen Wortstämmen kinet/kines ‚bewegen’ und gramm ‚Geschriebenes’) können leicht zu Missverständnissen führen, wenn man die jeweilige Konvention nonverbalen Verhaltens nicht zu interpretieren vermag, etwa in einer ungewohnten kulturellen Umgebung im Ausland oder in einer fremden ethnischen Gruppe. Die wohl bekannteste Quelle körpersprachlichen Missverstehens ist das Kopfnicken, das in den meisten europäischen Ländern Bestätigung bzw. Zustimmung bedeutet, in Albanien, Bulgarien, Griechenland und Indien jedoch genau das Gegenteil ausdrückt, nämlich Ablehnung bzw. Verneinung. Und umgekehrt bedeutet das Kopfschütteln hierzulande Ablehnung, mancherorts wie in Bulgarien, Finnland, Indien, Nordgriechenland und Sri Lanka dagegen Zustimmung.

Das korrekte Interpretieren von nonverbalem Verhalten setzt also kulturelles Wissen voraus, und so verwundert es nicht, dass Kinegramme beim Fremdsprachenerwerb eine wichtige Rolle spielen, vor allem beim Sprachunterricht für ZuwanderInnen, die sich in ihrer neuen Heimat nicht nur sprachlich, sondern gesamtkulturell integrieren sollen. In den Lehrmaterialien für Luxemburgisch als Fremdsprache, die in erster Linie für den Unterricht in heterogenen Gruppen von potentiellen ZuwanderInnen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, unterschiedlichen Alters und Bildungsniveaus konzipiert sind, werden Kinegramme in der Regel eher vernachlässigt. Das am häufigsten verwendete Lehrwerk Lëtzebuergesch fir all Dag (erschienen 2000-2002) misst Kinegrammen allerdings eine größere Bedeutung zu und führt sie auch auf der metasprachlichen Ebene im Rahmen einer Lerneinheit zum Thema Gesondheet – De Kierper ausführlich ein (Bd. 2, S. 46-55, also für bereits fortgeschrittenere Lernende). Unter mehreren Übungen, die das spielerische Erlernen von Kinegrammen zum Ziel haben, findet sich eine Aufgabe, bei der Gesten und Mimiken ihren Bedeutungen zugeordnet werden sollen. Es ist zu erwarten, dass die Lernenden je nach ihrer Herkunft und ihrem Vorwissen unterschiedlich große Schwierigkeiten beim Lösen der Aufgabe haben. Und selbst MuttersprachlerInnen bereitet es gewisse Mühe … ganz so selbstverständlich scheinen auch sie nicht über das kulturelle Wissen zu verfügen, das sich ZuwanderInnen aneignen sollen. Doch versuchen Sie selbst einmal, die Übung zu lösen.

Jutta Schumacher

Quelle: Lëtzebuergesch fir all Dag, Luxembourg 2001, Bd. 2, S. 54

Quelle: Lëtzebuergesch fir all Dag, Luxembourg 2001, Bd. 2, S. 54

Typ: Kinegramm
Quelle: Centre de Langues Luxembourg (Hg.): Lëtzebuergesch fir all Dag, Lehrbuch Teil 2: Lektiounen 9-16, Luxembourg: Ministère de l’Education Nationale 2001, S. 54.

Allgemeine Anmerkung:

In der Rubrik Sproch vum Mount des Projekts DoLPh werden luxemburgische Redewendungen allgemeinverständlich in 400-Wort-Artikeln erklärt. Die Schreibweise der Belege richtet sich nach der jeweiligen Orthographie in den Originaltexten und historischen Wörterbüchern, aus denen sie entnommen sind, und ist nicht an die reformierte neue Rechtschreibung angeglichen. Somit wird der sprachhistorischen Ausrichtung des Projekts Rechnung getragen und verhindert, dass vom Sprachgebrauch in älteren Quellen irrtümlich auf die Verwendung im rezenten Luxemburgischen geschlossen wird. 

Neuerscheinung: Familiennamen zwischen Maas und Rhein

cover

Die Familiennamen im Gebiet zwischen den Flüssen Maas und Rhein stellen infolge der komplexen politisch-historische Grenzziehungen und durch ihre Lage in der Kontaktzone zwischen Germania und Romania eine besonders vielfältige Quelle für die Namenforschung dar. Der Band umfasst komparative und systematische Beiträge zu den Familiennamenlandschaften in den Grenzregionen von Luxemburg, Belgien, Deutschland und Frankreich, die aus sprachhistorischen, kontaktlinguistischen und kartographischen Perspektiven beleuchtet werden. Diese Artikelsammlung richtet sich damit sowohl an Sprachhistoriker wie auch an Kulturhistoriker.

 

Gilles, Peter/Kollmann, Cristian/Muller, Claire (Hrsg.) (2014): Familiennamen zwischen Maas und Rhein. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang (Luxemburg-Studien/Études luxembourgeoises 6).

Informationen zur Buchreihe

 

Inhalt

Vorwort……………………………………………………………………………………………………………… 7

Grundstrukturen der luxemburgischen Familiennamenlandschaft

Der Luxemburgische Familiennamenatlas (LFA)…………………………………………………….. 9

Peter Gilles

Regionalismen in den Luxemburger Familiennamen……………………………………………… 39

Cristian Kollmann

Les noms de famille en images: les interférences germaniques dans les

noms français du ‚Luxemburgischer Familiennamenatlas‘……………………………………… 69

Claire Muller

Die luxemburgischen Familiennamen entlang der historischen Grenze zu

Deutschland – Projektskizze und vorläufige Ergebnisse …………………………………………. 99

Walter Amaru Flores Flores

Namenvarianten an der Sprachgrenze, genealogisch überprüft………………………………. 125

Jean-Claude Muller

La „loi des deux syllabes“: une réponse structurelle à la fixation des noms

de famille en Wallonie……………………………………………………………………………………… 141

Jean Germain

Auf der Schnittstelle zwischen Germania und Romania: Die Familiennamen

in Belgien……………………………………………………………………………………………………….. 157

Ann Marynissen

Deutscher Familiennamenatlas Band 6: Patronyme. Konzept und

linksrheinische Beispiele………………………………………………………………………………….. 185

Kathrin Dräger, Konrad Kunze

Das ‚Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands‘

Möglichkeiten und Ziele am Beispiel regionaler Namen………………………………………. 209

Fabian Fahlbusch, Rita Heuser

Iwwer äis

infolux bietet Informationen zu Projekten und Themen am Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft der Universität Luxemburg

Prof. Dr. Peter Gilles | Equipe

Wörterbuchsuche

Gitt Är Emailsadress an, an Dir kritt eng Email, wann en neien Artikel hei publizéiert gëtt.

Schließe dich 157 anderen Abonnenten an