Nei Formatioun an der Luxemburgistik

De September 2009 gëtt op der Universitéit Lëtzebuerg eng nei Formatioun am Kader vum Lëtzebuergeschen ageféiert. Dësen ‚Master académique en langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien‘ konzentréiert sech op déi dräi Kärberäicher ‚Sproochwëssenschaft‘, ‚Kultur- a Literaturwëssenschaft‘ an ‚Mediewëssenschaft‘. Viraussetzungen, fir ugeholl ze ginn, sinn a Bachelor an enger Philologie (z.B. Däitsch, Franséisch, Englesch), der Kulturwëssenschaft, der…

Ganzen Artikel