Fuerschungscolloque (SS 2011)

Lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft Plang fir d’Summersemester 2011 22.03.2011    16h00    Jeanne E. GLESENER: Le multilinguisme comme défi et qualité distinctive de la littérature au Luxembourg. 05.04.2011    16h00    Fränz BIVER-PETTINGER: Abléck an d’Schaffe vum Aarbechtsgrupp ‚Iwwersetzung vun der Bibel op Lëtzebuergesch‘. 26.04.2011    16h00    Fränz CONRAD : Variation in der luxemburgischen Wortphonologie. 03.05.2011    16h00    Amaru FLORES FLORES:…

Ganzen Artikel