Google Translate op Lëtzebuergesch

Kaum ass de Google Translate och fir d’Lëtzebuergescht accessibel, gëtt en och schonns fir ‚professionell‘ Aufgaben agsat 🙂 . Lo grad krut ech (an Dir vläicht och) vum geéierten Här (?) Hetroney Mweemba Munangandu déi hei léif Email fir eng Geschäftspropos: Mir wënschen der Allgemengheet ze informéieren, datt de Ricadonna Finance Company weideres Prêt ass…

Ganzen Artikel