Invitatioun fir déi nächst PhD-Soutenance an der Luxemburgistik:

Maike EDELHOFF

FORM UND FUNKTION DES DIMINUTIVS IM MOSELFRÄNKISCH-LUXEMBURGISCHEN ÜBERGANGSGEBIET

Méindeg, 25. September 2017, 14:00, Uni Belval, Maison des Sciences Humaines, Black Box

D’Soutenance ass ëffentlech. Jiddereen ass wëllkomm.

Jury

  • Damaris Nübling (Supervisor, U Mainz)
  • Peter Gilles (Supervisor, U Luxembourg)
  • Heinz Sieburg (U Luxembourg)
  • Antje Dammel (U Münster)
  • Natalia Filatkina (U Trier)
  • Mirjam Schmuck (U Mainz)
Ganzen Artikel