Et ass erëm souwäit: Colloque vun der Luxemburgistik

Och an dësem Semester fënnt eise Colloque vun der Luxemburgistik erëm mat interessante Bäiträg statt. Dës Kéier beweege mer eis vum geschriwwene Lëtzebuergesch an den digitale Medien, iwwer Sproochepolitik zu Lëtzebuerg an de fiktive Konfiguratioune vum Literaturbetrib an der Literatur bis hin zur Visibilitéit vu Fraen an de Stroossennimm vum Grand-Duché. Wéi och d’lescht Semester…

Ganzen Artikel