Colloque vun der Luxemburgistik – Summersemester 2022

Och am Summersemester 2022 gëtt de Colloque vun der Luxemburgistik am hybride Format ugebueden, op der Plaz, um Campus Belval am Konferenzsall „Aquarium“ um zweete Stack vun der Maison des Sciences humaines, an online iwwer Webex: https://unilu.webex.com/unilu/j.php?MTID=mb6095091dba1852db040fb26767f4041. De Colloque steet am Katalog vun den IFEN-Formatiounen (Code : D1-d-25): https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=277013. D’Attestatioune ginn zum Schluss vum Semester…

Ganzen Artikel