Workshop: Digital Jugendkommunikatioun zu Lëtzebuerg

Mäin Numm ass Melissa Mujkić, Doktorandin op der Universitéit Lëtzebuerg, an ech siche Jugendlecher, déi mech bei menger Fuerschung iwwer d’digital Jugendkommunikatioun ënnerstëtzen, andeems se bei engem Workshop matmaachen. Doduerch, dass et nach keng Daten zur Sproochpraxis vun de Jugendlecher zu Lëtzebuerg ginn, sinn ech elo amgaangen, e WhatsApp-Korpus opzebauen. Et geet also dorëm, erauszefannen,…

Ganzen Artikel