Vun Affen bis op Fouches (Juni 2011)

An du freet si mech dach net allen Eeschtes op Franséisch, ob ech wéisst, wéi Fouches fréier op Lëtzebuergesch geheescht hätt. […] Do bekuckt déi kleng blond Madämmchen, déi sou Enn zwanzeg misst sin, mech verwonnert a mengt, dat misst ech dach bal wëssen, dat wier op Lëtzebuergesch „Affen“, an dat Duerf kéim dach an engem ale lëtzebuergesche Lidd vir. Ze Fouches wéissten se dat.“ (46f.)

Ganzen Artikel

Erwaardungserwaardungen

Wéi dëslescht den Till Brönner an der Philharmonie opgetrueden ass, huet hien e schéint Beispill vun enger ‚Erwaardungserwaardung‘ ginn (Erwartungserwartung am Sënn vum Niklas Luhmann senger Theorie vu soziale Systemer). Am Ufank vun senger alleréischter Usprooch un de Public, ass hien nämlech fir d’éischt op  d’Sproochefro agaangen. Sënngeméiss sot hien: Wir Deutsche gehen im angrenzenden…

Ganzen Artikel

Die Vokale des Luxemburgischen akustisch (1)

Nicht nur unterscheidet sich das Luxemburgische etwa vom Deutschen hinsichtlich der Anzahl und Typen von Vokalen, sondern insbesondere in der Realisierungsweise einzelner Vokale. Diese teilweise feinen phonetischen Unterschiede lassen sich oft durch die Symbole des internationalen phonetischen Alphabets nur umständlich wiedergeben. Erst durch die Analyse der akustischen Struktur kann die exakte Lage von Vokalen im akustischen Raum bestimmt werden und auf die artikulatorische Dimension projiziert werden.

Ganzen Artikel

Fuerschungscolloque (SS 2011)

Lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft Plang fir d’Summersemester 2011 22.03.2011    16h00    Jeanne E. GLESENER: Le multilinguisme comme défi et qualité distinctive de la littérature au Luxembourg. 05.04.2011    16h00    Fränz BIVER-PETTINGER: Abléck an d’Schaffe vum Aarbechtsgrupp ‚Iwwersetzung vun der Bibel op Lëtzebuergesch‘. 26.04.2011    16h00    Fränz CONRAD : Variation in der luxemburgischen Wortphonologie. 03.05.2011    16h00    Amaru FLORES FLORES:…

Ganzen Artikel

Hugo Gernsback on Luxembourg(ish)

In der sehr sehenswerten Ausstellung im Centre National de la Littérature in Mersch zu Leben und Werk des luxemburgisch-stämmigen Hugo Gernsback findet sich auch ein interessantes Dokument aus dem Jahr 1918, in dem Gernsback eine längere, teilweise polemisch gefärbte Beschreibung Luxemburgs liefert  (‚The Case of Luxembourg‘ from The Chicago American, March 7, 1918).

Ganzen Artikel

Destination Luxembourg – Portrait

Eng schéin Emissioun iwwer Lëtzebuerg aus der Vue vun engem franséische Tëleesprogramm. An der Emissioun ‚Détours d’Europe: Destination Luxembourg‘ vum Sender LCP gëtt op eng humorvoll, mee ëmmer kompetent, deelweis och ironesch Manéier d’Land presenteiert. Vu Minutt 25 un gëtt och d’Sproochsituatioun traitéiert, wou och eise Kolleg Fernand Fehlen Ried an Äntwert steet.
http://www.lcpan.fr/Destination-Luxembourg-09569.html