Mat groussem Succès ass rëm eng Dissertatioun an der Luxemburgistik ofgeschloss ginn. D’Caroline Döhmer huet eng formidabel Etüd iwwert e Choix vu syntaktesche Phänomener am Lëtzebuergeschen (Genitiv a Partitiv, Pronomen, Verbclusteren, Niewesazaleedungen) virgeluecht an d’Resultater souverän an der Soutenance explizéiert.

Felicitatiounen, Caroline!

 

v.l.n.r.: Heinz Sieburg, Britta Weimann, Elvira Glaser, Carolin Döhmer, Peter Gilles, Guido Seiler

 

1 thoughts on “PhD-Soutenance an der Luxemburgistik

  1. Aline Soisdon

    Felicitatioun a weider esou

Är Commentairen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.