No dem schéine Succès déi leschte Kéier invitéiere mir och dëst Joer erëm

Op e Kaffi mat der Luxemburgistik

Wéi steet et ëm d’Lëtzebuergescht am Kontext vun der Méisproochegkeet? Wéi huet sech de Gebrauch vum geschriwwene Lëtzebuergesch entwéckelt? Wéi eng Entwécklungen hunn d’Lëtzebuerger Literaturen, de Lëtzebuerger Theater oder d‘Lëtzebuerger Editiounswiesen an deene leschte Joerhonnerten duerchlaf? Wou kommen déi Lëtzebuerger Familljennimm hier?

Mat dësen an anere Froe beschäftege sech d’Fuerscher a Fuerscherinne vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft vun der Uni Lëtzebuerg. Fir hir Fuerschungsprojeten an der Ëffentlechkeet méi bekannt ze maachen, invitéiert den Institut den 22. November op eng Porte ouverte am Cercle Cité an der Stad. An engem informelle Kader an unhand vu Pousteren a klengen Aktivitéite stellt d’Equipe hir Fuerschung vir a freet sech op den Austausch mat de Visiteuren. D’Porte ouverte riicht sech un all déi Persounen, déi sech fir de Gebrauch vum Lëtzebuergeschen interesséieren.

D’Porte ouverte ass Samschdeg, den 22. November, am Cercle Cité, Sall 502 a geet vun 11h00 bis 14h00. D’Begréissung an eng kuerz Aleedung iwwerhëlt d‘Prof. Dr. Jeanne E. Glesener, Responsabel vum Institut. D’Entrée ass gratis an et muss een sech net am Viraus umellen. Fir Kaffi a Geschneeks ass och gesuergt.

 

Presentatiounen

 • Caroline Döhmer: hatt & si, du & de, mir & dir – Persounereferenz am Lëtzebuergeschen.
 • Judith Manzoni: Lëtzebuerger Sproochmelodie & Interferenzen mam Däitschen a Franséischen
 • Maike Edelhoff: E Stéck(el)che(n) méi no un de Beem(er)cher. Diminutiver un der däitsch-lëtzebuergescher Grenz
 • Britta Weimann & Joshgun Sirajzade: Die Wortbildung des moselfränkisch-luxemburgischen Raumes
 • Rahel Beyer: Die Standardisierung des Deutschen unter Mehrsprachigkeitsbedingungen in Luxemburg im 19. Jhr.
 • Tina Thill: Wéi schwätze Fransouse Lëtzebuergesch?/ De quelle manière les français parlent-ils luxembourgeois?
 • Mélanie Wagner & Luc Belling: Privat Schrëftlechkeet: Fréier an hautesdaags am Internet – e puer Fuerschungsabléck
 • François Conrad: Variatioun an der Aussprooch vun de lëtzebuergesche Konsonanten/ Variation dans la prononciation des consonnes luxembourgeoises
 • Anne-Marie Millim: De Feuilleton an d’kulturell Identitéiten zu Lëtzebuerg 1910-1940 / The Feuilleton and Cultural Identities in Luxembourg 1910-1940
 • Ian De Toffoli: D’Editiounswiesen an déi literaresch Publikatioun zu Lëtzebuerg/ Le paysage éditorial et la publication littéraire au Luxembourg
 • Fernand Fehlen: Die Luxemburger Vielsprachigkeit im Spiegel der Volkszählung 2011/ Le multilinguisme du Luxembourg à travers le recensement général de la population 2011
 • Peter Gilles & Amaru Flores: Der luxemburgische Familiennamenatlas/Atlas des noms de familles luxembourgeoises
 • Jeanne E. Glesener: Geschicht vun der Lëtzebuerger Literatur: Literaturhistoriographie an engem méisproochegen an interkulturelle Kontext

 

Op e Kaffi mat der Luxemburgistik: Porte ouverte de l’Institut de langue et littératures luxembourgeoises

Qu’en est-il de la langue luxembourgeoise dans le contexte du multilinguisme? Comment est-ce que l’usage du luxembourgeois écrit a changé au cours du temps ? Quelles sont les évolutions des littératures et du théâtre luxembourgeois, ainsi que de son milieu éditorial, au cours des derniers siècles? Quelle est l’origine des noms de famille au Luxembourg?

Telles sont les questions qui préoccupent les chercheurs et chercheuses de l’Institut de langue et de littératures luxembourgeoises de l’Université du Luxembourg, dans leurs travaux de recherche. Pour mieux faire connaître ces travaux parmi le grand public, l’Institut invite à sa porte ouverte le samedi 22 novembre au Cercle Cité à Luxembourg-ville. Dans un cadre informel et à l’aide de posters et d’activités interactives, l’équipe présentera ses recherches. L’événement s’adresse à toute personne intéressée par les thèmes liés à l’usage de la langue luxembourgeoise.

La Porte ouverte aura lieu au Cercle Cité à Luxembourg-ville, salle 502. Elle débutera à 11h et se terminera à 14h00. Une courte introduction et présentation de l’équipe sera faite par le responsable de l’Institut, Prof. Dr. Jeanne E. Glesener. L’entrée est gratuite et une inscription préalable n’est pas nécessaire.

Är Commentairen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.