Och d’Auswäertung vun dem Bild „Tëleecommande“ huet immens spannend éischt Resultater bruecht. 43% vun de Variante sinn ‚Tëleecommande‘ ([təleː]commande), ‚Teeleecommande‘ ([teːleː]commande) oder einfach ofgekierzt ‚Commande‘, woubäi d“Teeleecommande‘, also d’Variant mat zwee laangen e-Vokaler hei kloer preferéiert gëtt. Zu 48% gouf den Objet um Bild ‚Fern(seh)steierung‘ (‚Fernsehsteierung‘ kënnt ëmmerhin 3 Mol vir), ‚Fernsteuerung‘ oder ‚Fernbedienung‘ genannt. Méi seelen, gouf ‚Knips(er)‘, ‚(Fernseh)Apparat‘, ‚Dr(u/ü)ck(s)er‘ oder ‚Dréck(er/ert)‘ an d’App geschwat. Interessant sinn och déi ënnerschiddlech Varianten, déi an der Grafik ënner „Aner“ regruppéiert sinn. Hei fannen sech Bezeechnungen wéi ‚Fernsehszuupsi‘, ‚Ritsch‘, ‚Schéiss‘ oder ‚Jauf‘.

 

Kuckt ee sech d’Verdeelung no dem Alter vun de Participanten un, ergëtt sech folgend Bild:

Hei loossen sech keng esou kloer Tendenzen, wéi bis elo fir beispillsweis de Stréihallem ofleeden. Et schéngt awer esou, wéi wann déi méi jonk Participantë méi verschidde Variante kenne géifen. Dat kann awer och domat ze dinn hunn, datt dës Alterskategorien bei eisen Notzer besonnesch dacks vertruede sinn.

Är Commentairen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.