0
0

Wou vill Hower ass, get vill gehinkelt.

0
0

Leider ass dozou näischt ze fannen. ‚Hower‘ (= ‚Huewer‘) weist op eng éischter östlech Aussprooch hin. Mee all Dictionnairessourcen, déi mir hunn, liwwere keng Hiweiser op déi Riedensaart.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.