0
0

Weess ee vun Iech, wou di Riedensaart „se net méi all um Chrëschtbeemchen hunn“ hierkënnt?

 

0
0

D’Riedensaart gehéiert an de grousse Grupp vu Beschreiwunge fir ‚liicht verréckt, topeg‘. Konkret läit an deem Fall eng Erweiderung vum Grondtyp ’se net all hunn‘ vir. Ähnlech sinn:

Wouhier lo dee Chrëschtbeemche genee kënnt, léisst sech net soen. Wat ee soe kann, ass, datt d’Riedensaart an däitschen Dialekter och wäit verbreet ass (kuckt z.B. am Südhessischen Wörterbuch).

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.