0
0

Et hunn mech schon e puer Leit gefrot, wéisou ech beim Verb kréien (bekommen) an der 2. Persoun Pluriel dir kréit a kréit dir soen, an net dir krit. Ech weess, et net. Ass dat eng alternativ Conjugaisoun oder hunn ech mir eppes Falsches ugewinnt?

  • Laschette-Lefèvre Adeline asked 2 Wochen ago
  • last edited 2 Wochen ago
Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.