0
0

ech kommen „aus“ engem Land, generell a gewéinlech Ausso. Et gëtt natierlech Ausnamen, mat Artikelen…

Awer wéi heescht elo richtëg:

  • aus Lëtzebuerg, aus Lichtenstein, aus Monaco
  • oder vu Lëtzebuerg,   …. wann et ëm d’Land geet?

Natierlech aus der Stad!

Gëtt et do eng Regel?

Merci fir Är Hëllef.

0
0

Am Lëtzebuergesche gëllt generell:

kommen/sinn aus (der/dem) + Land – Ech kommen aus Däitschland. Ech kommen aus der Schwäiz.

kommen/sinn vu(n) + Uertschaft – Ech komme vun Diddeleng.

wunnen a(n) + Land – Ech wunnen a Frankräich.

wunnen zu + Uertschaft – Ech wunnen zu Paräis.

Hei gëtt et allerdéngs och vereenzelt Variatioun:

Ech wunnen a Lëtzebuerg / Ech sinn aus Island vs. Ech wunnen zu Lëtzebuerg / Ech komme vun Island. 

Wéi d’Beispiller weisen hängt dës Variatioun zum enge mat der Gréisst vum Land zum aneren awer och mat anere geographesche Charakteristiken (Insel) vum Land zesummen.

 

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.