0
0

Bonjour, wéi schreift ee Maschinn am nächste Saz:

  • Saachen, déi vun der Bitzmaschinn sprangen?

oder

  • Saachen, déi vun der Bitzmaschi sprangen?
0
0

Déi éischt Schreifweis ass richteg! Maschinn, Enn, Mann, dënn etc. halen egal wéi ëmmer hiren -n(n). Substantiver an Adjektiver, déi op -nn ophalen, verléieren ni en -n.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.